Le prestige de l’art de la poterie (cas de Mâatkas) Présenté

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016-11

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou

Abstract

Tazrawt-nneɣ, tewwi-d ɣef tẓuri n taleɣt, di temnaḍt n Mɛatqa. Leqdic-agi-nneɣ, yebḍa ɣef tlata n yixfawen : Deg yixef amenzu, newwi-d awal ɣef taleɣt n tefṛiqt n ugafa s umata, d wemgarad yellan gar taleɣt i ssemrasen s wallalen iqbuṛen, d tin i ssemrasen s wallalen imaynuten. Syin, nuder-d taleɣt yellan kan di temnaḍt n Leqbayel d wamek id-ḍher. Ixef wis sin, yella-d s tuffɣa-nneɣ ɣer wannar (Mɛatqa), imi nenuda-d tilawin ixeddmen taleɣt, nesteqsa-tent ɣef leqdic-agi, d yeḥricen i ṭṭafarent deg usemres n leḥwal-ines, d wallalen i ssexdament. Nesteqsa-tent daɣen ɣef unamek n yal azamul, i ssemrasent ɣef leḥwal-agi. Ma yella d ixef wis tlata, yewwi-d ɣef usugen n yizamulen id-yellan s ddemma di temnaḍt n Mɛatqa, deg wayen yeɛnan talɣa n leḥwal n taleɣt. Nessefhem-d amek i ttawin leḥwal-agi ɣer ssuq, iwakken ad ten-walin medden ad ten-aɣen. Nerna neṭṭef-d kra n tteswiṛat i leḥwal n taleɣt, nuder-d ismawen-nsen s tutlayt tamaziɣt d wamek i asen-qqaren s tutlayt tafransist. Nessegra ixef-agi wis tlata s wazal d wemkan i tesɛa tẓuri-agi n taleɣt d win ara tekseb s ya ɣer zdat, ama di Mɛatqa, ama di tmetti taqbaylit. Γer taggara n unadi-agi-nneɣ, nefka-d tikti belli tameṭṭut taqbaylit taqbuṛt, tessexdam ideqqi iwakken ad d-sbeggen iḥulfan-is, d wayen i tebɣa akk ad t-id-ini, ayagi, s yizamulen-nni i tessemras ɣef leḥwal-nni yettwaxdamen s taleɣt.

Description

56p.:ill;30cm.(+cd)

Keywords

Citation

Arts Et Lettres Amazigh (Imaginaire)