La néologie employée dans les médias marocains. Analyse du livre « vocabulaire des médias » Rabat, 2009

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

Abstract

Tazwart Deg ugzul-agi nteɣ ad d-nemmeslay ɣef tarrayt di tesleḍt ara nerxdem ɣef uktawal n umawal n usneɣmes n lmerruk. Tasleḍt-agi tebḍa ɣef sin yeḥricen: Aḥric amezwaru (aẓriyan) deg-s nefka-d yiwet n tmuɣli ɣef tesnulfamawalt d umezruy-ines deg lzzayer akked d lmerruk d wamek i tt-sexdamen deg usneɣmes. Aḥric wis sin dayen yeɛnan tazrawt talɣawit;deg-s ara nesleḍ talɣa n wawalen-agi. Aḥic wis krad dayen yeɛnan tazrawt tasnamkit; deg-s ara d-nessegzi anda i d-frurin yismawen-agi d wassaɣ yellan ger-asen, neɣ ad d-nesleḍ inumak n wawalen-agi d wassaɣ yellan ger-asen Ixef wis sin: tasleḍt talɣawit I.Tasleḍt talɣawit Deg uferdis-agi ad d-nemmeslay ɣef yisem aḥerfi, asuddes, asuddem d ureṭṭal I.Isem aḥerfi Mmalent-tt-id timitar-ines;tawsit, amḍan d waddad I.1.Tawsit n yisem aḥerfi: Isem di tmazight yesɛa snat n tewsatin (amalay, unti) I.1.1.Isem amalay Ibeddu s umata s yiwet teɣri: a, i, u Md: ayda, ifer, usrid I.1.2.Isem unti Di tuget yettaleɣ s tmerna n “t” di tazwara akked d “t” di taggara Md: timirt, tawaɣit Nezmar ad naf kra n yismawen n wunti ur sɛin ara “t” n taggara Md: tameɣra, tira .......

Description

66p.;ill..+CD

Keywords

Citation